فراخوان اعطای گرنت تحقیقاتی

۲۸ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۲ کد خبر : ۱۹۴۰ اخبار
تعداد بازدید:۸۷۱
مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر دارد به منظور ارتقاء فعالیت های پژوهشی در سال ۹۶ اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) به اعضای هیأت علمی اختصاص دهد.
فراخوان اعطای گرنت تحقیقاتی

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به منظور ارتقاء فعالیت های پژوهشی در سال ۹۶ گرنت های تحقیقاتی را برای محققین دانشگاه در سال ۱۳۹۶ براساس شیوه نامه اختصاصی دانشگاه برای ارائه گرنت در نظر گرفته است. علاقمندان می توانند درخواست گرنت تحقیقاتی خود را با رعایت دستورالعمل اعطای گرنت از طریق تکمیل فرم تقاضای تخصیص گرنت از تاریخ ۱۶/‏۰۷/‏۱۳۹۶‬ لغایت ۳۰/‏۰۷/‏۱۳۹۶‬ ارسال نمایند ، متقاضیان باید قبل و یا همزمان با تقاضای گرنت مستندات پژوهشی خود را در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات (Eprints) دانشگاه بارگذاری نمایند. از آنجائیکه زمان بررسی درخواست ها از تاریخ ۰۱/‏۰۸/‏۹۶‬ لغایت ۳۰/‏۸/‏۹۶ می باشد این مدیریت از ۰۱/‏۰۸/‏۹۶‬ به بعد از پذیرفتن هرگونه تقاضا و یا مستند بارگذاری شده در سامانه Eprints معذور است

- به ۱۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه که واجد بیشترین امتیاز پژوهشی از مهر سال ۱۳۹۵ لغایت پایان شهریور ۱۳۹۶ باشند، مطابق با شیوه نامه اعطای گرنت به آنها گرنت تحقیقاتی تعلق می گیرد. به ازای هر نفر تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال

جهت ارسال تقاضا نامه فرم تقاضای تخصیص گرنت را در وب سایت معاونت تحقیقات تکمیل نمایند.

آیین نامه اعتباری گرنت تحقیقاتی


۲ رای