رونمایی از فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۸۷۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۲
به اطلاع اساتید محترم دانشگاه می رساند، فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با هفته دولت رونمایی گردید.

به اطلاع اساتید محترم دانشگاه می رساند، فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با هفته دولت رونمایی گردید. در توسعه اخیر، اطلاعات اعضای هیأت علمی در پروفایل Google Scholar نیز به سامانه علم سنجی افزوده شده و قابل رویت در سامانه علم سنجی گردیده است. بدین ترتیب اساتید محترم می توانند در صفحه اصلی سامانه علم سنجی در آدرس http://isid.research.ac.ir با انتخاب دکمه Google scholar در بخش میانی صفحه مطابق تصویر پیوست، اطلاعات و شاخص های اعضای هیأت علمی را بر اساس پروفایل Google scholar مشاهده نمایند.

با توجه به اینکه پروفایل Google scholar افراد دربرگیرنده تمامی مقالات منتشر شده ایشان از جمله مقالات فارسی نیز می باشد، لذا تمامی مقالات اعضای هیأت علمی از جمله مقالات فارسی در سامانه مذکور مورد محاسبه و پایش قرار می گیرند. ولی پیش فرض سامانه مقالات و شاخص های بانک اطلاعاتی Scopus می باشد.