برگزاری کارگاه علم سنجی

۰۹ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۲ کد : ۱۸۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۵۶۷
برگزاری کارگاه علم سنجی ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه از روز روز سه شنبه ۱۴ الی پنج شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶ در سالن اجتماعات معاونت آموزشی و تحقیقات و سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
برگزاری کارگاه علم سنجی

کارگاه علم سنجی ویژه اعضای محترم هیأت علمی و کارشناسان علم سنجی دانشگاه از روز سه شنبه ۱۴ الی پنج شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶ - ساعت ۳۰/‏۸‬ صبح الی ۱۳ در سالن اجتماعات معاونت آموزشی و تحقیقات و سایت دانشکده پزشکی و پیراپزشکی برگزار می شود. متقاضیان جهت شرکت در کارگاه با شماره تلفن ۳۳۵۲۲۳۹۱ تماس بگیرید

محل کارگاه

روز سه شنبه ۱۴/‏۶/‏۱۳۹۶‬ سالن اجتماعات معاونت آموزشی و تحقیقات (طبقه سوم ستاد مرکزی)

روز چهارشنبه و پنج شنبه ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶ در سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

گروه هدف: اعضای هیأت علمی دانشگاه و کارشناسان علم سنجی و کارشناسان مدیریت پژوهشی

ظرفیت کارگاه ۳۰ نفر می باشد.


۴ رای