خبر جعلی اعتبار مجلات

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۲ کد : ۱۷۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۹
انتشار خبر گزارش لغو امتیاز نشریات علمی داخلی در شبکه های اجتماعی عمومی با استناد به ماده ۱۶ خبر واقعی و معتبر و مستند نمی باشد.
خبر جعلی اعتبار مجلات

اخیراً مطلبی غیر معتبر با عنوان "گزارش لغو امتیاز نشریات علمی داخلی" همراه با فایل Pdf مطابق تصویر پیوستی در شبکه های اجتماعی عمومی با استناد به ماده ۱۶ لغو امتیاز اعلام کرده است. به اطلاع می رساند خبر مذکور واقعی، معتبر و مستند نبوده و تنها مرجع معتبر و قابل استناد برای ارزیابی رتبه علمی پژوهشی مجلات علوم پزشکی کشور، سایت کمیسیون نشریات پزشکی کشور در آدرس http://journals.research.ac.ir می باشد.