چاپ مقاله دکتر هادی پیری دوگاهه در مجله Scientific Reports

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد خبر : ۱۵۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۴۲
مقاله دکتر هادی پیری دوگاهه در مجله Scientific Reports انتشارات Nature با ضریب تاثیر (IF= ۴.۲۵۹)
چاپ مقاله دکتر هادی پیری دوگاهه در مجله Scientific Reports

مقاله دکتر هادی پیری دوگاهه دانشیار میکروب شناسی دانشگاه با عنوان

Potent anti-cancer effects of less polar Curcumin analogues on gastric adenocarcinoma and esophageal squamous cell carcinoma cells

در مجله Scientific Reports انتشارات Nature با ضریب تاثیر (IF= 4.259) به چاپ رسید.

جهت رویت مقاله به آدرس https://www.nature.com/articles/s41598-017-02666-4 مراجعه نمایید. این مقاله برگرفته از پایان نامه خانم فاطمه بیگی دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.

برای آقای دکتر هادی پیری دوگاهه و خانم فاطمه بیگی توفیق روز افزون در زمینه های مختلف علمی از خداوند متعال خواستاریم


۶ رای