فرم ثبت نام در کارگاه ها

ثبت نام در کارگاه ها
 • 0
 • خواهشمند است جهت ثبت نام در کارگاه ها فرم زیر را تکمیل فرمایید
  1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • شماره تلفن همراه*
  4
 • کارگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید*خواهشمند است کارگاه را با توجه به گروه هدف انتخاب نمایید
  آموزش نرم افزار مدیریت منابع علمی (Mendeley)
  کارگاه جستجوی منابع الکترونیک
  کارگاه علم سنجی و شاخص های آن
  کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات
  کارگاه کتابدار پژوهشی
  کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی
  کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی
  کارگاه نرم افزار کتابخانه ای Koha
  آموزش ثبت بیماریها
  کارگاه اخلاق در پژوهش
  کارگاه بارگذاری Eprints
  کارگاه Clinical Key
  کارگاه Up To Date
  آشنایی با شاخص های ارزشیابی کیفی
  کارگاه (نوپا) نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران
  کلینیکال تریال
  5
 • پیشنهادات*توضیح بیشتر
  6
 • سمت*
  7