فرم ثبت نام در کارگاه ها

ثبت نام در کارگاه ها
 • 0
 • خواهشمند است جهت ثبت نام در کارگاه ها فرم زیر را تکمیل فرمایید
  1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • شماره تلفن همراه*
  4
 • کارگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید*خواهشمند است کارگاه را با توجه به گروه هدف انتخاب نمایید
  آموزش نرم افزار مدیریت منابع علمی (Mendeley)
  کارگاه جستجوی منابع الکترونیک
  کارگاه علم سنجی و شاخص های آن
  کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات
  کارگاه کتابدار بالینی
  کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی
  کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی
  کارگاه systematic review
  آموزش ثبت بیماریها
  کارگاه اخلاق در پژوهش
  کارگاه سرقت علمی
  5
 • پیشنهادات*توضیح بیشتر
  6
 • سمت*
  7