اداره اموال

رئیس اداره اموال

هاشم فیضی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۱

داخلی: ۲۲۷۶

 

کارشناسان اداره امو ال

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن داخلی
سحر روشن چشم
لیسانس حسابداری
کارشناس اموال
۲۲۷۸
خداویردی دعایی
فوق دیپلم
امین اموال
۲۲۷۷
 
 

مشاهده شرح وظایف

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۳۳۵