اداره اموال

رئیس اداره اموال

هاشم فیضی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۱

داخلی: ۲۲۷۶

 

کارشناسان اداره امو ال

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن داخلی
سحر روشن چشم
لیسانس حسابداری
کارشناس اموال
۲۲۷۸
خداویردی دعایی
فوق دیپلم
امین اموال
۲۲۷۷
 
 

مشاهده شرح وظایف

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۵