گروه تحول اداری ، سیستم ها و روش ها

تعداد بازدید:۳۸۲۹

 

این گروه به منظور رفع مشکلات اساسی نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حوزه های سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فن آوری و فرآیندهای انجام کار و قوانین و مقررات ایجاد گردیده است.

 

صادقه حسین زاده

رئیس گروه تحول اداری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (تدوین رساله)

داخلی: 2447

 

همکاران

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مدرک تحصیلی داخلی
وحید رحمانی کارشناس تحول اداری کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 2326
رقیه بازیار کارشناس سیستم ها و روشها کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 2326

 

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۸