گروه تحول اداری ، سیستم ها و روش ها

 

گروه تحول اداری، سیستم ها و روش ها

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مدرک تحصیلی داخلی
خدیجه یاری فرد کارشناس تحول اداری کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ۲۳۲۹
وحید رحمانی کارشناس تحول اداری کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ۲۳۲۹

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۶