معاون

 

نورالدین محبی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تلفن: ۳۳۵۲۱۴۰۰-۰۴۵

داخلی :۲۳۳۸

 

 

شرح وظایف

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۶