کارکنان امور مالی ستاد مرکزی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اجرایی شماره تلفن مستقیم شماره تلفن داخلی
۱ محمد پروانه کارشناس ارشد حسابداری مسئول حقوق و دستمزد ۳۳۵۲۲۱۸۴ ۲۲۳۴
۲ جواد پرویزی کارشناس ارشد مدیریت مسئول حقوق و دستمزد ۳۳۵۲۲۱۸۴ ۲۲۴۰
۳ مقصود جلائی مقدم لیسانس زمین شناسی صدور چک ۳۳۵۲۲۱۶۹ ۲۲۳۶
۴ ایوب حمیدی لیسانس حسابداری رسیدگی به حسابها - ۲۲۳۵
۵ عظیم اسمعیلی دیپلم رسیدگی به حسابها - ۲۲۳۲
۶ ابراهیم زمانه دیپلم صدور حواله - ۲۲۴۳
۷ محمد بخشی لیسانس حسابداری رابط بانکی - ۲۲۳۰
۸ احمد برزگر لیسانس حسابداری اعتبارات نظام نوین مالی - ۲۲۳۰

 

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۴۳۵