معاون امور مالی ستاد مرکزی

محمد اکبری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

شماره تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۲۱۶۹-۰۴۵

شماره تلفن داخلی: ۲۲۳۶

 

شرح وظایف:

 

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۴۷۹