مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

منصور ناصری اصل

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۲۱۴۱۹

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۶