مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

 

مهدی حسین نژاد

مدرک تحصیلی: ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۳۵

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۷