مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

تعداد بازدید:۱۱۸۹۸

 

مهدی حسین نژاد

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

مدرک تحصیلی: ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی

داخلی: 2339

شماره مستقیم: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۳۵

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۸