بایگانی پرسنلی

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی داخلی
لیلا محرمی سرپرست بایگانی کارشناسی ۲۲۶۱
فاطمه لطفی متصدی بایگانی کاردانی ۲۲۶۱
خاطره لطفی متصدی بایگانی کاردانی ۲۲۶۰

شرح وظایف:

۱- حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده

۲- پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

 

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۳۱