کارشناس آموزش ضمن خدمت

ثریا حمیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی

شماره تلفن: ۳۳۵۲۲۲۶۰

داخلی: ۲۲۳۷

 

شرح وظایف:

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۶