کارشناس آموزش ضمن خدمت

مریم صمیمی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تلفن: ۳۳۵۲۲۲۶۰

داخلی: ۲۲۳۷

 

شرح وظایف:

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۶