رئیس گروه بودجه

قربان صادقی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۶۳

داخلی: ۲۳۳۰

 

کارشناسان بودجه

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مدرک تحصیلی شماره تلفن داخلی شرح وظایف
رحمان بردبار کارشناس بودجه جاری لیسانس ۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۹ ۲۳۳۱ مشاهده
منصور ناصری کارشناس بودجه جاری فوق لیسانس ۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۹ ۲۳۲۹ مشاهده
بهمن بصیری کارشناس بودجه جاری لیسانس ۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۹ ۲۳۲۸ مشاهده

 

کارشناسان بودجه عمرانی

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مدرک تحصیلی شماره تلفن داخلی شرح وظایف
اصغر مصطفی نژاد کارشناس بودجه عمرانی لیسانس ۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۹ ۲۳۲۵ مشاهده
داوود صلاتی مومن کارشناس بودجه عمرانی   ۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۹ ۲۳۲۶ مشاهده

 

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۵