معاون مدیر امور مالی

بابک سفره کبود

مدرک تحصیلی: کارشناس

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۳

داخلی: ۲۲۰۶

 

 

شرح وظایف

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۵