مسئول دفتر مدیر منابع انسانی

قادر داوودی پور

مدرک تحصیلی: کاردانی نرم افزار

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۰۹۴

داخلی: ۲۱۵۲

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۰۷۴