اداره استخدام

مسئول اداره استخدام

رحمان اسمعیلی

مدرک تحصیلی: لیسانس

داخلی: ۲۲۳۱

 

کارشناس اداره استخدام

حسن میرعباسی

مدرک تحصیلی: لیسانس

داخلی: ۲۲۳۲

 

شرح وظایف:

۱- تهیه و ارائه اطلاعات و آمار مربوط به خروج کارکنان شامل بازنشستگان، فوت، استعفاء، بازخرید... و اعلام مانده مجوزهای سالهای قبل به وزارت متبوعه جهت تعیین و تخصیص مجوزهای استخدامی

۲- انجام مکاتبات و هماهنگی لازم با بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص جذب و بکارگیری ایثارگران واجد شرایط در قالب ۲۵% سهمیه فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% و بالاتر

۳- برگزاری آزمون استخدامی و تعیین پذیرفته شدگان با لحاظ سهمیه های قانونی شامل سهمیه ۵% ایثارگران و یا ۳% معلولین و شرکت کنندگان بومی و داوطلبان آزاد

وصول شکایات، اعتراضات به نتایج آزمون و اعلام پاسخ های مستدل و مکتوب به اشخاص و یا دستگاههای نظارتی حسب مورد

۴- تهیه و تنظیم و نشر آگهی استخدام و جذب نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس اولویتهای تعیین شده از طرف معاونت های دانشگاه

۵- صدور ابلاغ تعیین محل خدمت پذیرفته شدگان نهایی و نیز تهیه و صدور احکام حقوقی آنان پس از اعلام شروع بکار

۶- انجام مکاتبه و هماهنگی لازم در خصوص نحوه انتشار آگهی و جذب نیروی انسانی با مدیریت منابع انسانی استانداری

۷- اخذ مستندات پذیرفته شدگان نهایی و کنترل و مطابقت آنها با اصل مدارک و استعلام از دستگاههای ذیربط

۸- انجام مکاتبه لازم با مدیریت هسته گزینش دانشگاه در خصوص تعیین پذیرفته شدگان اصلح

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۵