مسئول دفتر مدیریت مالی

کاظم نامور

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۵

فاکس: ۳۳۵۲۲۲۹۶

داخلی: ۲۲۶۱

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۵