مدیریت منابع فیزیکی و عمرانی دانشگاه

تعداد بازدید:۹۶۶۴

میر سلیم موسوی

مدرک تحصیلی: لیسانس عمران

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۰

داخلی: ۲۱۵۵

 

 

 

شرح وظایف:

  1. ارائه خدمات فنی در محدوده علوم بهداشتی و تندرستی به منظور نیازهای جامعه
  2. تولید علم و فناوری در حیطه سلامتی از طریق انجام پژوهش‌های بنیادی
  3. طراحی و توسعه نرم افزارهای جدید و روش‌های آموزشی متناسب با نیازهای جامعه
  4. فراهم سازی زمینه‌های لازم برای مشارکت و همکاری با سازمان‌ها جهت استفاده از فرصت‌ها
  5. توسعه مدلها و روش‌های مناسب ساختاری و مدیریتی
  6. مشارکت در انتشار منابع معتبر علمی در برخورداری از فرصت‌های متقابل
آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۳۹۶