معرفی واحد فناوری اطلاعات:

 
مهندس کیوان وزیری
 
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
پست الکترونیک: K.vaziry@arums.ac.ir
شماره داخلی: ۲۳۸۱
 
آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۳۹۵