دستورعمل‌های آزمایشگاهی

دستورالعمل های آزمایشگاهی sop

  1. دستورالعمل تشخیص آزمایشگاهی ویبریوکلرا(التور) /‏برای دانلود اینجا کلیک کنید
  2. دستورالعمل تشخیص آزمایشگاهی لشمانیوز جلدی (سالک) و احشائی (کالازار) / ‏ برای دانلود اینجا کلیک کنید
  3. دستورالعمل نظام مراقبت آزمایشگاهی تشخیص و ارجاع نمونه سرب / ‏ برای دانلود اینجا کلیک کنید
  4. دستورالعمل مدیریت مواجعه شغلی با HIV,HBV,HCV /‏برای دانلود اینجا کلیک کنید
آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۵