مطالب آموزشی و کارگاه ها (بهداشت خانواده)

 1. پمفلت فعالیت فیزیکی
 2. جلسه ی هماهنگی برنامه مادارن ۲۹/‏۰۷/‏۹۶
 3. پوستر هفته ملی سلامت زنان سال ۹۶
 4. راهکارهای تغییر برای ورزش
 5. بیست نکته ورزشی
 6. جزوه فعالیت فیزیکی ۱
 7. جزوه فعالیت فیزیکی ۲
 8. پمفلت پوکی استخوان ۱ و ۲
 9. مطالب کارگاه ۲۰ الی ۲۲ شهریور (اینجا کلیک کنید)
 10. فایل راهنمای سرطان (اینجا کلیک کنید)
 11. چک لیست پایش اجرای خدمات نوین سلامت میانسالان (اینجا کلیک کنید)
 12. مطالب آموزشی هفته ملی سلامت بانوان
 13. بخش اول (اینجا کلیک کنید)
 14. بخش دوم (اینجا کلیک کنید)
 15. بخش سوم (اینجا کلیک کنید)
 16. فایل پیشگیری از سرطان زنان (اینجا کلیک کنید)

 

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۶