مطالب آموزشی

دانلود فایل راهنمای سرطان (اینجا کلیک کنید)

چک لیست پایش اجرای خدمات نوین سلامت میانسالان (اینجا کلیک کنید) 

دانلود مطالب آموزشی هفته ملی سلامت بانوان

دانلود بخش اول (اینجا کلیک کنید)

دانلود بخش دوم (اینجا کلیک کنید)

دانلود بخش سوم (اینجا کلیک کنید)

دانلود فایل پیشگیری از سرطان زنان (اینجا کلیک کنید)

 

آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۳۹۶