دکتر حجت سید خلیل اللهی

سمت علمی: استادیار

رشته تحصیلی: پوست و مو

سمت اجرائی: معاون غذا و دارو شماره تلفن تماس: ۳۳۵۱۸۳۰۷

پست الکترونیکی:Moavenat.GazaDaroo@arums.ac.ir 

 

شرح وظایف معاونت غذا و دارو

نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسیس مراکز تولید، توزیع و نگهداری مواد داروئی، غذائی آرایشی و بهداشتی.

بررسی و تنظیم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید و توزیع مواد داروئی و غذائی، آرایشی و بهداشتی و ارسال آن به واحدهای ذیربط در ستاد وزارتخانه جهت رسیدگی و طرح موضوع درکمیسیون های قانونی.

 

اخبار