معاون مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

رسول منصفی

مرتبه علمی: کارشناس

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۰۸۸-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۲۲۰۸۲- پیش شماره ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۵۳۵