معاون مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

رسول منصفی

مرتبه علمی: کارشناس

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۵۶-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۷