ارزشیابی کلیه آزمون‌های علوم پزشکی

 

 

عنوان خدمت: ارزشیابی کلیه آزمون‌های علوم پزشکی

شناسه خدمت: ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲

فرایند آنالیز آزمون

نمونه خروجی سامانه

نحوه دسترسی به خدمت

پست الکترونیکی: a.armoun@arums.ac.ir

تلفن تماس کارشناس مربوطه:

۰۴۵- ۳۳۵۱۲۰۱۲۰ آقای عسگر آرمون

آدرس:

اردبیل، میدان جانبازان، انتهای خیابان دانشگاه، بالاتر از میدان دانشگاه- دانشکده پزشکی و پیراپزشکی (ساختمان قبلی ستاد)

(** در این مرکز فقط امتحانات پایان ترم دانشجویان ارزشیابی میشود و نتیجه به اساتید اعلام می گردد. **)

 

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۳۹۷