امور دانش آموختگان

کارشناسان امور دانش آموختگان

مهدی عارضی پویا

مرتبه علمی: کارشناس

رشته تخصصی:

پست الکترونیکی:

تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۰۸۸ داخلی

نمابر ۳۳۵۲۲۰۸۲- پیش شماره ۰۴۵

شرح وظایف

بررسی کارنامه فراغت از تحصیل و مطابقت ریز نمرات با قوانین آموزشی. از جمله: بررسی ترم های انتقالی، انصراف، تعلیقی. هماهنگی با دانشکده ها برای تصحیح موارد احتمالی
بازنگری مدارک موجود در پرونده آموزشی (شامل تائیدیه دیپلم، کارت شرکت در کنکور، کارنامه تغییر رشته، مدارک اتباع خارجی و انتقالی).
صدور دانشنامه پایان تحصیلات که شامل دریافت مجوز صدور تحصیل براساس مدارک موجود، ریزنمرات و فرم بدهی میباشد.
اعلام فراغت از تحصیل مشمولین خدمت سربازی و تنظیم لغو معافیت تحصیلی برای نیروی انتظامی قزوین و محل تولد.
صدور تائیدیه تحصیلی با توجه به درخواست دانشگاه ها، سازمان ها، ادارات و انجام کلیه مکاتبات مربوطه.
تکمیل فرم فراغت از تحصیل براساس مدارک موجود بویژه: ریزنمرات و فرم بدهی.
اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی به وزارت متبوع.
تحویل ریزنمرات و دانشنامه به متقاضی و ثبت مشخصات در دفتر ثبت دانشنامه.
پاسخگویی به استعلام ادارات، موسسات، وزارت در خصوص دانش آموختگان.
مکاتبات برای متقاضیان شرکت در آزمون های مرتبه و مقطع بالاتر علمی.
صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات تحصیل براساس مدارک موجود.
هماهنگی و مکاتبه در خصوص ترجمه و تائید مدارک دانش آموختگان.
ثبت اسامی و مشخصات دانش آموختگان در دفتر مربوطه و کامپیوتر.
تهیه فرم کامپیوتری با برنامه BH5 و بازنگری مجدد فرم دانشنامه.
ارسال گواهی و ریزنمرات برای پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر.

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۶