امور خدمات ماشینی

امور خدمات ماشینی

علی دلیر

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی

پست الکترونیکی: a.dalir@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۱۵۵۲۳۵۹

نمابر ۳۳۵۲۲۰۸۲- پیش شماره ۰۴۵

شرح وظائف

  • به روز رسانی رکوردهای دانشجویان و سوابق آموزشی آنها با توجه به مکاتبات ادارات ثبت نام و پذیرش و فارغ التحصیلان شامل درج تغییرات وضعیت تحصیلی (اخراج، انصراف، انتقال، تغییر رشته) در سیستم آموزش.
  • تهیه آمار درخواستی از حوزه معاونت آموزشی در خصوص تعداد و وضعیت تحصیلی دانشجویان از بدو تاسیس دانشگاه تاکنون.
  • مشاوره فنی در خصوص خرید تجهیزات کامپیوتری در حوزه معاونت آموزشی و نگهداری سیستم ها و تجهیزات کامپیوتری.
  • تعریف اطلاعات دانشجویان جدیدالورود ارسالی از سازمان سنجش در هر سال تحصیلی و تکمیل اطلاعات اولیه.
  • آموزش کاربران سیستم سما در حوزه معاونت و دانشکده های وابسته و پاسخگویی به منظور رفع ابهامات آنان.
  • مدیریت و اجرای روالهای الکترونیکی آموزش شامل ثبت نام الکترونیکی، انتخاب واحد اینترنتی, ثبت نمرات.
  • تعریف تقویم آموزشی و یازمانبندی نیمسال جدید (شروع ترم، انتخاب واحد، حذف و اضافه.
  • همکاری و مشارکت در الکترونیکی کردن سایر فرایندهای حوزه معاونت آموزشی.
  • ثبت اطلاعات دانشجویان جهت آزمون جامع علوم پایه پزشکی و پیش کارورزی.
  • کنترل دسترسی کاربران دانشکده ها و دانشجویان و اساتید به بانک اطلاعات.
آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۲۹۳