معرفی دبیر خانه

تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می‌تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد، تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود

اما تحقق اهداف این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش عالی سلامت است که وظیفه تربیت وتامین منابع انسانی کارآمدرا برای اجرای این برنامه بر عهده دارد. این برنامه در قالب ۱۱ بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع ۴۶ محور مختلف را برای طراحی، پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در بر می‌گیرد. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز در راستای اجرای طرح تحول آموزش پزشکی استراتژی خود را تعیین و فعالیت خود را شروع نمود.

 

اهداف

  • تشکیل کار گروههای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
  • توجیح و آموزش بسته‌های تحول به اعضای کارگروهها
  • اطلاع رسانی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه
  • ایفای نقش راهبردی طرح تحول در سطح دانشگاه
  • نظارت بر عملکرد کارگروهها
  • پی گیری بارگذاری مستندات عملکرد کارگروهها در سامانه ارزیابی آتنا
  • پایش عملکرد کارگروهها
  • برقراری ارتباط با دبیر خانه کلان منطقه دو آمایشی کشور و وزارت متبوع
  • بارگذاری مستندات عملکرد دانشگاه در وب سایت دبیرخانه

اعضای دبیرخانه مرکزی:

مسئول دبیرخانه: دکتر افشان شرقی (مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه)


کارشناس دبیر خانه: خانم فاطمه علی پور

اعضای دبیرخانه:

دکتر مسعود انتظاری معاون آموزشی دانشگاه
دکتر افشان شرقی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
دکتر مژگان خانبابازاده مدیر پایش دانشگاه
دکتر عزیز کامران عضو هیأت علمی
دکتر حامد زندیان عضو هیأت علمی‌
دکتر محمد مهرتک عضو هیأت علمی
دکتر حمداله پناهپور عضو هیأت علمی
دکتر حسن عدالتخواه عضو هیأت علمی
دکتر حسین دوستکامی عضو هیأت علمی
دکتر مهدی حسین نژاد مسئول مرکز رشد
آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۱۷