معرفی دبیر خانه

تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می‌تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد، تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود

اما تحقق اهداف این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش عالی سلامت است که وظیفه تربیت وتامین منابع انسانی کارآمدرا برای اجرای این برنامه بر عهده دارد. این برنامه در قالب ۱۱ بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع ۴۶ محور مختلف را برای طراحی، پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در بر می‌گیرد. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز در راستای اجرای طرح تحول آموزش پزشکی استراتژی خود را تعیین و فعالیت خود را شروع نمود.

 

اهداف

  • تشکیل کار گروههای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
  • توجیح و آموزش بسته‌های تحول به اعضای کارگروهها
  • اطلاع رسانی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه
  • ایفای نقش راهبردی طرح تحول در سطح دانشگاه
  • نظارت بر عملکرد کارگروهها
  • پی گیری بارگذاری مستندات عملکرد کارگروهها در سامانه ارزیابی آتنا
  • پایش عملکرد کارگروهها
  • برقراری ارتباط با دبیر خانه کلان منطقه دو آمایشی کشور و وزارت متبوع
  • بارگذاری مستندات عملکرد دانشگاه در وب سایت دبیرخانه

اعضای دبیرخانه مرکزی:

مسئول دبیرخانه: دکتر عزیز کامران (عضو هیات علمی) 


کارشناس دبیر خانه: خانم فاطمه علی پور

اعضای دبیرخانه:

دکتر مسعود انتظاری معاون آموزشی دانشگاه
دکتر مژگان خانبابازاده مدیر پایش دانشگاه
دکتر حمداله پناهپور بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزش عالی سلامت
دکتر عقیل حبیبی بسته آموزش پزشکی پاسخگو و عدالت محور
دکتر حسن عدالتخواه بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
دکتر سعید صادقیه اهری بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی
دکتر عزیز کامران بسته اعتبار بخشی موسسه ای
دکتر حامد زندیان بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکز زدایی و ارتقا توانمندی دانشگاه ها
دکتر مهدی حسین نژاد بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم
دکتر عزیز کامران بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
دکتر عزیز کامران بسته برنامه پایش بسته های تحولی
دکتر خاطره عیسی زاده بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
دکتر حسین دوستکامی بسته اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی
دکتر جعفر محمد شاهی بسته توسعه و ارتقا زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی
آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۷