مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر حمداله پناهپور

مرتبه علمی: استاد

رشته تخصصی: دکتری فیزیولوژی پزشکی

پست الکترونیکی: h.panahpour@arums.ac.ir

تلفن تماس : ۳۳۵۳۴۷۵۵-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۷