مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر حمداله پناهپور

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تخصصی: دکتری فیزیولوژی پزشکی

پست الکترونیکی: h.panahpour@arums.ac.ir

تلفن تماس : ۳۳۵۲۲۰۸۵-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۲۲۰۸۲- پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۵