رئیس دفتر

آقای شمسعلی سلیمی

 

تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۰۸۳- داخلی ۱۱۲

نمابر ۳۳۵۲۲۰۸۲- پیش شماره ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۵۳۳