معاون آموزشی دانشگاه

 

دکتر مسعود انتظاری اصل

سمت علمی: استاد

رشته تخصصی: متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

پست الکترونیکی: m.entezari@arums.ac.ir

 

تلفن های تماس: ۳۳۵۲۲۰۸۳

نمابر: ۳۳۵۲۲۰۸۲-۰۴۵

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۹۰۵