تقویم دانشگاهی

نیمسال اول سالتحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶

نیمسال اول ۹۷ – ۹۶

انتخاب واحد اینترنتی ۱۱ تا ۱۶ شهریور ۹۶
شروع کلاسها ۱۹ شهریور ۹۶
حذف و اضافه دو درس ۲۸, ۲۹ شهریور ۹۶
حذف اضطراری یک درس ۷ و ۸ آذر ۹۶
پایان کلاسها ۱۴ دی ۹۶
شروع امتحانات ۱۶ دی ۹۶
پایان امتحانات ۳ بهمن ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

نیمسال دوم ۹۷ - ۹۶

انتخاب واحد اینترنتی ۷ الی ۱۲ بهمن ۹۶
شروع کلاسها ۱۴ بهمن ۹۶
حذف و اضافه دو درس ۲۴ و ۲۵ بهمن ۹۶
حذف اضطراری یک درس ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۹۷
پایان کلاسها ۲۴ خرداد ۹۷
شروع امتحانات ۲۷ خرداد ۹۷
پایان امتحانات ۱۲ تیر ۹۷
آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۹۵