سامانه نقل و انتقالات دانشجویان نیمسال اول۹۸-۹۹

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۱ کد : ۱۳۳۳ خبرهای مهم
تعداد بازدید:۲۵۲۷۰

بدین وسیله از دانشجویان متقاضی میهمانی و یا انتقالی به سایر دانشگاه های علوم پزشکی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۹ درخواست می گردد جهت ثبت نام در سامانه نقل و انتقال دانشجویی به آدرس های زیر مراجعه نمایند.
جهت ثبت نام میهمانی به سایر دانشگاه های وزارت بهداشت به آدرس زیر مراجعه نمایند.
http://guest.behdasht.gov.ir

جهت ثبت درخواست انتقال به سایر دانشگاه های وزارت بهداشت به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

http://transmission.behdasht.gov.ir

 

با عنایت به نامه شماره ۵۲۱/۱۴۴/ د مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ و جدول زمانبندی و ثبت درخواست های دانشجویان نسبت به پاسخگویی به تقاضاهای میهمانی و انتقالی و رسیدگی به اعتراضات ایشان در بازه های زمانی تعیین شده مندرج در جدول زیر صرفاً از طریق سامانه اقدام فرمائید.

جدول زمانی فرآیند میهمانی و انتقال مقاطع کاردانی تا دکتری عمومی نوبت اول ۱۳۹۸

ثبت و اصلاح درخواست های میهمان و انتقال در دانشگاه های مبداء

۱۵/‏۰۲/‏۹۸‬ لغایت ۱۵/‏۰۳/‏۹۸

بررسی درخواست هاو مدارک متقاضیان میهمانی و انتقال توسط دانشگاه های مبداء و اصلاحات توسط متقاضیان در صورت اعلام نقص توسط دانشگاه های مبداء

۱۶/‏۰۳/‏۹۸‬ لغایت ۲۶/‏۰۳/‏۹۸‬

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و بررسی و اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه های مبداء

۲۷/‏۰۳/‏۹۸ لغایت ۲۷/‏۰۴/‏۹۸

بررسی مدارک و درخواست های متقاضیان انتقال توسط دانشگاه های مقصد و اصلاحات توسط متقاضیان در صورت اعلام نقص توسط دانشگاه های مقصد

۲۸/‏۰۴/‏۹۸ لغایت ۰۷/‏۰۵/‏۹۸

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و بررسی و اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه های مقصد

۰۸/‏۰۵/‏۹۸‬ لغایت ۰۷/‏۰۶/‏۹۸

( ۱۶۷ )