سامانه نقل و انتقالات دانشجویان نیمسال اول۹۷-۱۳۹۶

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۵ کد : ۱۳۳۳ خبرهای مهم
تعداد بازدید:۸۶۸۷

بدین وسیله از دانشجویان متقاضی میهمانی و یا انتقالی به سایر دانشگاه های علوم پزشکی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶ درخواست می گردد جهت ثبت نام در سامانه نقل و انتقال دانشجویی به آدرس های زیر مراجعه نمایند.
جهت ثبت نام میهمانی به سایر دانشگاه های وزارت بهداشت به آدرس زیر مراجعه نمایند.
http://guest.behdasht.gov.ir

جهت ثبت درخواست انتقال به سایر دانشگاه های وزارت بهداشت به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

http://transmission.behdasht.gov.ir

 

با عنایت به نامه شماره ۵۲۱/۹۴۲۴/ د مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ و جدول زمانبندی و ثبت درخواست های دانشجویان نسبت به پاسخگویی به تقاضاهای میهمانی و انتقالی و رسیدگی به اعتراضات ایشان در بازه های زمانی تعیین شده مندرج در جدول زیر صرفاً از طریق سامانه اقدام فرمائید.

جدول زمان بندی فرآیند میهمانی نوبت اول ۹۷-۱۳۹۶:

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء و بارگذاری مدارک لازم

۲۵/‏۰۲/‏۹۶‬ لغایت ۲۵/‏۰۳/‏۹۶

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

۲۷/‏۰۳/‏۹۶‬ لغایت ۱۰/‏۰۴/‏۹۶‬

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

۱۱/‏۰۴/‏۹۶ لغایت ۳۱/‏۰۴/‏۹۶

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

۰۱/‏۰۵/‏۹۶ لغایت ۱۵/‏۰۵/‏۹۶

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد ۱۶/‏۰۵/‏۹۶‬ لغایت ۰۵/‏۰۶/‏۹۶

۹۴ رای