طرح های تحقیقاتی دانشجوئی

دانشجویان علاقه مند به پژوهش وکارهای تحقیقاتی می توانند با راهنمایی استاد راهنمای انتخابی خود، طرح خود را به کارشناس دفتری واقع در کمیته تحقیقات دانشگاه تحویل دهند تا در اختیار شورای پژوهشی قرار گیرد، بدین ترتیب با لحاظ کردن ترتیب و اولویت زمان ارسال، طرحها با حضور مجری طرح (دانشجوی مربوطه) در جلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات مطرح و تصویب می گردند.

جلسات شورای پژوهشی هر دوهفته یکبار راس ساعت ۱۲ ظهر در اتاق جلسات کمیته برگزار میشود و به بررسی طرحهای دانشجویی می پردازد.

پس از تصویب شورا و تائید استاد راهنمای مربوطه با دانشجوی مجری عقد قرارداد انجام شده و دانشجویان هزینه انجام طرح را از کمیته تحقیقات دانشجویی دریافت می نمایند.

سقف هزینه های قابل پرداخت برای طرح های دانشجویی بشرح زیر است:

- دانشجویان مقطع کارشناسی: پانزده میلیون ریال

- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای: بیست میلیون ریال

ضمناً هزینه طرح های تحقیقاتی بالاتر از این مبالغ نیز برای تمامی مقاطع پس از تائید مالی شورای پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.

 

دریافت فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۴۵۱