اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱- دکتر محمد امانی (سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، عضو هیات علمی)

۲- آقای سیامک عالم سا (دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه)

۳- دکتر پرهام محمدی (عضو هیات علمی)

۴- دکتر مجتبی امانی (عضو هیات علمی)

۵- دکتر مسعود انتظاری (عضو هیات علمی)

۶- دکترکوروش رحمانی (عضو هیات علمی)

۷- خانم فیروزه اسدزاده (عضو هیات علمی)

۸- دکتر مهدی حیدرزاده (عضو هیات علمی)

 

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۰۳