اخبار تصویری

انتخابات سراسری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ به صورت سراسری و هم زمان در دانشکده های داروسازی ،‌ پرستاری و مامایی،‌ بهداشت،‌پزشکی، پیراپزشکی،‌ دندانپزشکی و موسسه آموزش سلامت مشگین شهر از ساعت ۱۱ صبح شروع و در ساعت ۱۴ به اتمام رسید. شمارش آرا در محل کمیته تحقیقات هر دانشکده با حضور سرپرست های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها و ناظران انتخابات انجام شد.

ادامه مطلب