کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل تحت نظارت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.

با توجه به زمینه کاری کمیته تحقیقات که در زمینه های مربوط به تحقیق و پژوهش فعالیت می کند، هر سال فعالیت های مرتبط از سوی کمیته تحقیقات انجام می گیرد که از جمله می توان به برگزاری کارگاه های آموزشی، کلاس های روش تحقیق، ‌آموزش نرم افزار کامپیوتری و همچنین اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی متعدد اشاره کرد.

 

فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی

  • تصویب وهمکاری در خصوص اجرای طرح های تحقیقاتی دانشجویی

  • برگزاری کارگاههای آموزشی - پژوهشی جهت توانمند سازی دانشجویان

  • همکاری درخصوص چاپ مقالات دانشجویان در مجلات معتبر داخلی وخارجی

  • (انتخاب دانشجویان نمونه در آذر ماه هر سال (همزمان با هفته پژوهش

  • برگزاری کنگره ها جهت آشنایی دانشجویان با تازه ترین یافته های علمی در حوزه های گوناگون بهداشت وسلامت وارتقائ سطح علمی آنها

  • پرداخت هزینه های ثبت نام وایاب وذهاب دانشجویان ارائه دهنده مقاله در کنگره های داخل وخارج کشور