خیرین عرصه سلامت نیر

خیرین عرصه سلامت شهرستان نیر

زمین اهدایی شبکه نیر:

۱

مرکز بهداشت شهری نیر

مرحوم علی صادقپور نیری

۲

مرکز بهداشت قره شیران

عوم اهالی

۳

مرکز بهداشت کورائیم

عموم اهالی

۴

پایگاه بهداشتی کورائیم

عموم اهالی

۵

پایگاه بهداشتی وله زاغرد

عموم اهالی

۶

پایگاه بهداشتی ویرسق

مرحوم لطف اله عجول

۷

پایگاه بهداشتی گوگه

عموم اهالی

۸

پایگاه بهداشتی گلستان

یوسف مولوی

۹

پایگاه بهداشتی ئیلانجیق

مرحوم قبله علی عبدلی

۱۰

پایگاه بهداشتی ستارآباد

فرامرزخدایی

۱۱

مرکز بهداشت پیرنق

مرحوم کریم کاظمی

۱۲

خانه بهداشت کمال آباد

نورالدین شکری

۱۳

خانه بهداشت جوراب

حاج برات شاهین

۱۴

خانه بهداشت شیران

عموم اهالی

۱۵

خانه بهداشت رضا قلی قشلاقی

عباس رجبی

۱۶

خانه بهداشت میمند

مرحوم سلدوزذبیحی

۱۷

خانه بهداشت یامچی علیا

عموم اهالی

۱۸

خانه بهداشت دیمان

عموم اهالی

۱۹

خانه بهداشت اسلام آباد

محمد قلی وارسته

۲۰

خانه بهداشت ایرنجی

الله وردی حمیدی

۲۱

خانه بهداشت کله سر

مرحوم محمود امامی

۲۲

خانه بهداشت مجید آباد

اکبرناموری

۲۳

خانه بهداشت سقزچی

عزیز شادکام

۲۴

خانه بهداشت مستان آباد

حمید محمدی

۲۵

خانه بهداشت مشتقین

حاج یدالله سعادتی

۲۶

خانه بهداشت مهماندوست

فرهاد طلوعی

۲۷

خانه بهداشت قورتولموش

مرحوم حاج مقصود مددی

۲۸

خانه بهداشت جین قشلاقی

عموم اهالی

۲۹

خانه بهداشت سائین

مطلب علیزاده

۳۰

خانه بهداشت خانقشلاقی

حاج جعفراحمدی

۳۱

خانه بهداشت خانه شر

عوض عبدالهی

۳۲

خانه بهداشت بوسجین

عموم اهالی

۳۳

ستاد شبکه (قسمتی ازشبکه)

مرحوم لطفعلی آخوندزاده

زمین اهدایی شهرستان مشگین شهر:

۱

مرکز بهداشتی درمانی قصابه

مرحوم حاج رحیم مظفری

۲

مرکز بهداشتی درمانی تیپ ۱ شهر رضی

مطلب بالازاده

۳

خانه بهداشت کوه کنار

آقاویردی و خداویردی یوسفی

۴

خانه بهداشت قینرجه

مرحوم سلیم خان کریم زاده

۵

فوریت پزشکی بین جاده ای شعبان

مهدیقلی سلیمانی و جمشید سلمانی

۶

خورشید آباد

اسد اسدی

۷

لاهرود

اهالی روستا

۸

یوسف خانکندی

اهالی روستا

۹

رضی

آقایان دردایی قربانی و کریم دارنده

۱۰

صلوات

اهالی روستا

۱۱

لحاق

اهالی روستا

۱۲

تازه کند ارشق

اهالی روستا

۱۳

قره باغلار

میرزامهربانی وبرادران

۱۴

تنبق

علی اسحق و سایر برادران

۱۵

عورکندی

ملک جبارلو

۱۶

شعبان

عباسقلی پاشاپورو آقا قلی پاشاپور

۱۷

میزان

البدالغمی

۱۸

اولما علیا

اهالی روستا

۱۹

آغبلاغ کدوگ

اژدر آزادی

۲۰

پشته قره آغاج

علی گشاد ولی زاده

۲۱

گنلوجه

حاج افسر جاجبانی

۲۲

کنده

اهالی روستا

۲۳

قره گل ارشق

حسن محرمی

۲۴

خلیفه ارشق

اهالی روستا

۲۵

انار

اهالی روستا

۲۶

ساطی علیا

قربان نجاری

 
 
آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۵