خیرین عرصه سلامت سرعین

خیرین عرصه سلامت شهرستان سرعین

زمین اهدای شهرستان سرعین:

۱

خانه بهداشت اوجور

داداش درگاهپور

۲

خانه بهداشت شایق

انعام فرزانه

۳

خانه بهداشت ارجستان

چنگیز احمدی

۴

خانه بهداشت کرده ده

یحیی شکری وطیار شکری

۵

خانه بهداشت ورگه سران

حاح توکل نظری و شهرام احمدی

۶

خانه بهداشت بنمار

مجتبی احمدی

۷

خانه بهداشت کلخوران ویند

عزیز ربیعی

۸

خانه بهداشت ایردیموسی

حسن صحت –عبداله وروح اله صداقت-خانعلی اقدام – سهراب بابایی-عبدالعلی صلاحی –حسنعلی-داداش و ابراهیم جباری – قشنگ صالحی –قارداش میزایی –فضیلت معفرتی – علی احمدی- پرویز پرستاری –رسول رحمتی-سلیمان نوری

۹

خانه بهداشت ویلادرق

حاجی سعدالله نوری بیله درق

۱۰

خانه بهداشت آتشگاه

میربیوک رفیعی

۱۱

خانه بهداشت سئین

همت نادری

۱۲

خانه بهداشت اندراب

علی نوری و علامرضا نوری

۱۳

زمین اهدایی

محمد علی صمصامی

 
 
آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۴۴