خیرین عرصه سلامت پارساباد

‌خیرین عرصه سلامت شهرستان پارساباد

زمین اهدایی شهرستان پارس آباد:

مرکز بهداشت شماره ۴ شهری زیرنهرتراب

وراث مرحوم حاج فیروز امیدی

مرکز بهداشتی روستایی فیروزآباد

حاج التفات عزیزاده

مرکز بهداشتی روستایی فیروزآباد

حاج محمد حسین مهتاب

مرکز بهداشتی روستایی اولتان

حاج میکاییل رنجبر

مرکز بهداشتی روستایی گوشلو

حاج رحیم بالا نژاد

مرکز بهداشتی روستایی تازه کند

جبی فروتن

پایگاه بهداشتی شهری تازه کند قدیم

علی شاهی

خانه بهداشت عربلو

علیرضا میرزایی

خانه بهداشت قره تکانلو

بالاخان خلیلی

خانه بهداشت اوزون تپه

مرحوم حاج جعفر جعفری

خانه بهداشت ایدر

رحمان مهماندار

خانه بهداشت گدایلو

احمد ستوده

خانه بهداشت اوزون قویی ۱

حاج بایرام باوفا

خانه بهداشت اوزون قویی۲

حاج حبیب الله اسدزاده

خانه بهداشت فیروز آباد

مرحوم حاج آقا نامجو

خانه بهداشت قره داغلو

عدالت علیزاده

خانه بهداشت بیوک خانلو

نعمت حسین اوغلی

خانه بهداشت محمدرضالو

حاج عوض قاسمی

خانه بهداشت تربت کندی

احمد احمدی

خانه بهداشت حمدالله آباد

حاج تاتار قنبرزاده

خانه بهداشت ایران آباد

واهب اشرفی

خانه بهداشت عمران آباد

امام وردی شکرزاده

خانه بهداشت آق قباق علیا

کریم سرخانی

خانه بهداشت آق قباق سفی

اسد آذرمی

خانه بهداشت اوروج کندی

آدشیرین حیدری

اسلام آباد قدیم

اهالی روستا

پاراقشلاق

اهالی روستا

اسلام آباد جدید

اهالی روستا

اولتان

اهالی روستا

پیریواتلو

ولی حضوری

بیوک خانلو

اهالی روستا

محمد رضالو

اهالی روستا

قره داغلو

اهالی روستا

آغدام (ابراهیم آباد)

اهالی روستا

قره قباق اصلاندوز

اهالی روستا

مرکز بهداشت اصلاندوز

اهالی روستا

صفی خانلو

اهالی روستا

عیوضلو

اهالی روستا

اسدکندی

اهالی روستا

مقصودلوصفی علیا

اهالی روستا

اورج قشلاقی حاج اسماعیل

اهالی روستا

ملاکندی

اهالی روستا

تکچی

اهالی روستا

کول تپه

اهالی روستا

مجیدآباد

اهالی روستا

خلیلو

اهالی روستا

تپراق کندی

اهالی روستا

گوزلو

اهالی روستا

فتحعلی

اهالی روستا

محمدکندی و حاجی ایمانلو

اهالی روستا

حمداله آباد

اهالی روستا

هزار کندی

اهالی روستا

مرکز شهری روستایی شماره ۱ جنب کشتارگاه

حاج جمال رفیعی (احداث ساختمان و حصارکشی)

مرکز شهری روستایی شماره ۴ زیرنهرتراب

حاج جمال رفیعی (احداث ساختمان و حصارکشی)

پایگاه ۵ شهری اراضی فرهاد نصیری

حاج جمال رفیعی (احداث ساختمان و حصارکشی)

 
 
 
 
 
آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۵۷