خیرین عرصه سلامت اردبیل

خیرین عرصه سلامت شهرستان اردبیل

زمین اهدایی مرکز بهداشت شهرستان اردبیل:

۱

مرکز بهداشتی شیخ کلخوران

اهالی روستا

۲

مرکز بهداشتی باروق

اهالی روستا

۳

مرکز بهداشتی نیار

حاج مجید زاهدی

۴

مرکز بهداشتی بودالالو

حاج علی بهرامی

۵

مرکز بهداشتی خشکه رود

نوروز مقبول و دوستعلی صالحی

۶

مرکزبهداشتی ثمرین

مرحوم قاسم بصیری

۷

خانه بهداشت خلیل آباد

اکبرسیفی زاده

۸

خانه بهداشت آراللوی کوچک

اهالی روستا

۹

خانه بهداشت تقی دیزج

سیداصغرسیدی

۱۰

خانه بهداشت تازه کندشریف آباد

حاج تازه خان بایرامی

۱۱

خانه بهداشت زرد آلو

اهالی روستا

۱۲

خانه بهداشت لله لو

اهالی روستا

۱۳

خانه بهداشت باقرآباد

اهالی روستا

۱۴

خانه بهداشت خواجه بلاغی

اهالی روستا

۱۵

خانه بهداشت حسن باروق

غفورفتحی و شکورپناهی

۱۶

خانه بهداشت کلخوران فولادلو

بلال نوری

۱۷

خانه بهداشت گندیشمین

اهالی روستا

۱۸

خانه بهداشت آقچه کند

اهالی روستا

۱۹

خانه بهداشت کنسول کندی

غلامعلی عیوضی

۲۰

خانه بهداشت ثمرین

اکبرهدایتی

۲۱

خانه بهداشت دیولق

اهالی روستا

۲۲

خانه بهداشت معصوم آباد

حاج بالا اوغلان عباسی

۲۳

خانه بهداشت قره لر

اهالی روستا

۲۴

خانه بهداشت باروق

غفورفتحی و شکورپناهی

۲۵

خانه بهداشت آقاباقر

حاج رسول بابازاده

۲۶

خانه بهداشت قشلاق حاج سلیم (قاسم قشلاقی)

ارشدو علی ممی نژاد-تعارف علی رحمتی

۲۷

خانه بهداشت کرکرق

اهالی روستا

۲۸

خانه بهداشت وکیل آباد

رحمت محمدی

۲۹

زمین بایر (جهت احداث خانه بهداشت)

اهالی روستا

۳۰

خانه بهداشت سلطان آباد

اهالی روستا

۳۱

خانه بهداشت کوهساره

اهالی روستا

۳۲

خانه بهداشت دوئیل

هدایت اسدی

۳۳

خانه بهداشت قزل قیه

ایمن علی غیایی

۳۴

خانه بهداشت کرگان

نبی حبیبی

۳۵

خانه بهداشت جبه دار

شاپورمحمدی

۳۶

خانه بهداشت قره تپه سبلان

یعقوب حسنی، داورحسنی ومحمد نوری

۳۷

خانه بهداشت دیجوجین

مرحوم حاج حسنعلی علیپور

۳۸

خانه بهداشت انیلو

اهالی روستا

۳۹

خانه بهداشت شبلو

اهالی روستا

۴۰

خانه بهداشت شریف بیگلو

اهالی روستا

۴۱

خانه بهداشت شهریور

اهالی روستا

۴۲

خانه بهداشت شیخ احمد

اهالی روستا

۴۳

خانه بهداشت بیله درق فولادلو

اهالی روستا

۴۴

خانه بهداشت ایوریق

سیفعلی عابدی و میرزاعلی عابدی

۴۵

خانه بهداشت سامیان

اهالی روستا

۴۶

خانه بهداشت قلعه جوق

اهالی روستا

۴۷

خانه بهداشت دیولق

اهالی روستا

۴۸

خانه بهداشت عموقین

میرعزیز موسوی

۴۹

خانه بهداشت حفظ آباد

اهالی روستا

۵۰

خانه بهداشت رضی آباد

اهالی روستا

۵۱

خانه بهداشت هیر

اهالی روستا

۵۲

خانه بهداشت انزاب علیا

اهالی روستا

۵۳

خانه بهداشت شام اسبی

حاج محمود موسوی

۵۴

خانه بهداشت گورقلعه

اهالی روستا

۵۵

خانه بهداشت کریق

اهالی روستا

۵۶

خانه بهداشت گرجان

اهالی روستا

۵۷

خانه بهداشت آقبلاغ رستم خان

اهالی روستا

۵۸

خانه بهداشت بودالالو

سلیمان بهرامی

۵۹

خانه بهداشت نوران

فرخ ملازاده وفریدون غلائی فر

۶۰

خانه بهداشت پیراقوم

اهالی روستا

۶۱

خانه بهداشت چناقرد

اهالی روستا

۶۲

خانه بهداشت نوشهر

اهالی روستا

۶۳

خانه بهداشت طالب قشلاقی

حاج موسی جودی

۶۴

خانه بهداشت حمل اباد

اهالی روستا

۶۵

خانه بهداشت هل آباد

اهالی روستا

۶۶

خانه بهداشت رضی اباد

اهالی روستا

۶۷

خانه بهداشت کردقشلاقی

ابراهیم امدادی

۶۸

خانه بهداشت جمایران

اهالی روستا

۶۹

خانه بهداشت سرخانلو

خانم نارخانم عبادی

۷۰

خانه بهداشت پیرالقیر

اهالی روستا

۷۱

خانه بهداشت مجندی

بهروز عاقل

۷۲

خانه بهداشت صومعه

اهالی روستا

۷۳

خانه بهداشت کردکندی

صمدکوثری وانورکوثری

۷۴

خانه بهداشت ایمچه

اهالی روستا

۷۵

خانه بهداشت جمادی

نریمان نریمانی و حاج خداورن نریمانی

۷۶

خانه بهداشت آلوچه فولادلو

اهالی روستا

۷۷

خانه بهداشت گلمغان

اهالی روستا

۷۸

خانه بهداشت خیارک ۲

الهورن شکری

۷۹

زمین دوازه آستارا

حاج یداله سیف بابلانی

۸۰

خانقاه فولاد

اهالی روستا

۸۱

جمادی

نریمان نریمانی، حاج خداوردی نریمانی

۸۲

ارجستان

اهالی روستا

زمین اهدایی فوریت پزشکی:

۸۳

پایگاه بین جاده ای هیر

بایرامعلی پور فتحی

۸۴

پایگاه شماره ۶

خانم ماهرخ و پریدخت نخستین داوری

ستاد مرکزی:

۸۵

زمین اهدایی دکتر پورفرضی

 

۸۶

منزل اهدایی هفتن

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۷۰