سوابق اجرائی

  1. مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  2. رئیس دبیرخانه شورای امنیت غذائی استان
  3. رئیس مرکز بهداشت شهرستان اردبیل
  4. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۰۰