سازمانهای مردم نهاد سلامت و امور خیرین

ردیف شهرستان محل فعالیت نام موسسه موضوع فعالیت
۱ اردبیل موسسه فرهیخته  
۳ اردبیل انجمن مهرانه  
۴ اردبیل انجمن ریحانه  
۵ اردبیل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی  
۶ اردبیل انجمن کودکان سرطانی  
۷ اردبیل انجمن حمایت از بیماران کلیوی  
۸ اردبیل خانه دیابت  
۹ اردبیل موسسه طب اسلامی تسنیم  
۱۰ اردبیل خیرین سلامت  
۱۱ بیله سوار خیرین سلامت  
۱۲ پارس آباد خیرین سلامت  
۱۳ خلخال خیرین سلامت  
۱۴ سرعین خیرین سلامت  
۱۵ گرمی خیرین سلامت  
۱۶ مشکین شهر خیرین سلامت  
۱۷ نمین خیرین سلامت  
۱۸ نیر خیرین سلامت
 
آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۶