سرپرست مرکز


دکتر صادق حضرتی
مرتبه دانشگاهی: استاد
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ایی
پست الکترونیکی: s.hazrati@arums.ac.ir
 

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۶۲۶