در ساعت ۳۰: ۱۳ در تاریخ ۱۵/‏۱۰/‏۱۳۹۵‬ به مناسبت سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) در امر تشکیل نهاد گزینش، جلسه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اخوان اکبری با مدیر و اعضاء و پرسنل هسته گزینش تشکیل شد. جلسه با قرائت قرآن کریم شروع شد.

ابتدا جناب آقای جهانگیری مدیر محترم هسته گزارش عملکرد سال ۹۵ را به ریاست دانشگاه ارائه دادند. سپس آقای دکتر اخوان اکبری ضمن تبریک سالگرد تشکیل گزینش به مجموعه هسته گزینش در خصوص اهمیت امر گزینش و دقت در بررسی ها، از مسئولیت خطیر و سنگین گزینش در انتخاب نیروها صحبت کردند، ایشان بدین موضوع اشاره کردند که گزینش بعنوان فیلتری مطمئن عمل می کند و افرادی که از این صافی عبور می کنند میتوان با خیال راحت در واحدهای مختلف دانشگاه بدون هیچ دغدغه ای بکارگیری کرد.

در ادامه آقای دکتر اخوان اکبری در خصوص حل مشکلات مطرح شده، طی جلسات آتی با مدیریت هسته، قول مساعد دادند. تا با بررسی دقیق این موارد تصمیمات مناسب اتخاذ گردد.