کارگاه مشترک با اداره کل آموزش و پرورش

 

کارگاه مشترک مرکز ( SDH ) و مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش برای طراحی پژوهش‌های مشترک

در این نشست که ۱۰ تیر ماه ۹۶ با حضور اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و به میزبانی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه برگزار شد. دکتر محمدی ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی ضمن خیر مقدم گویی و تشریح مطالبی پیرامون آموزش و سلامت گفت: برای رسیدن به اهداف در زمینه سلامت باید همکاری‌های بین بخشی و با مشارکت مردم صورت گیرد.

سپس دکتر صادقیه رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت ( SDH ) دانشگاه، اهداف تشکیل کارگاه را تشریح کردند. با این عنوان که ما طرح تعیین اولویتهای سلامت استان را شروع و با ارگان‌های مختلف جلساتی برگزارکرده و خواهیم کرد. پیشتر با سازمان بهزیستی کارگاهی داشتیم و در نهایت با نظر مساعد مدیر پژوهش دانشگاه جناب دکتر سقا ۲۵ عنوان پژوهشی تصویب کردیم که بصورت پایاننامه و طرح پژوهشی در اختیار دانشجویان و محققین قرار خواهد گرفت. همچنین اولویت‌های پژوهشی حوزه آموزش و پرورش را تعیین خواهیم کرد و پس از تصویب در شورای پژوهشی در اختیار دانشجویان ومحقیقن قرار خواهد گرفت.

در ادامه جناب آقای موجبی رئیس اداره سلامت و تندرستی، وضعیت سلامت جامعه دانش آموزی را تشریح فرمودند. ایشان اضافه کردند که حوزه سلامت نیازمند مشارکت بین بخشی و برون بخشی می‌باشد. با توجه به کمبود در زمینه‌های مالی ونیروی انسانی و... نیز به همکاری‌های بین بخشی بیشتر از پیش احساس می‌شود. سرمایه گذاری برروی دانش آموزان یک امر زیربنایی می‌باشد و بیمه کردن آینده جامعه است.

دکتر صاحب رئیس اداره پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش نیز ماموریت‌های اصلی مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را تشریح کردند. ایشان ادامه دادند که در آموزش وپرورش واحدی هست که به طور تخصصی وارد بحث سلامت دانش آموزان می‌شود. ما حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حوزه سلامت و تندرستی و حوزه مشاوره را در آموزش و پرورش داریم. و بیشتر آسیب‌های روانی و جسمی دانش آموزان را تحت پوشش قرار می‌دهیم. با توجه به مشکلات موجود، روندی که در جامعه وجود دارد روند رو به رشدی است. ولی هنوز به آن استانداردهایی که مدنظر داریم نرسیده‌ایم.

در ادامه بین اساتید و شرکت کنندگان پیرامون مباحث مطرح شده بحث وگفتگو شکل گرفت:

مباحث مطرح شده به شرح ذیل می‌باشد:

دغدغه والدین در زمینه سلامت دانش آموزان چیست؟

فلسفه آموزش وتعریف ارزشی ونگاه به انسان.

ویژگی‌های یک دانش آموز خوب چیست؟

جمع بندی مباحث کارگاه و راهکارهای پیشنهادی:

ارتقا شناختی دانش آموزان

  • ارتقا روانی
  • ارتقا جسمی

بررسی راهکارهی تقویت همکاری مدرسه وخانه

تحلیل محتوای کتاب‌ها

تحلیل محتوای سند آموزش وپرورش از دیدگاه سلامت

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۶